4 R E D 4 R E D

Training

Train as you fight, and fight as you trained.

Training

Train as you fight, and fight as you trained. Een filosofie met een krachtige kern van het USMC. Als 4RED gebruiken we deze filosofie als richtlijn, voor onze opleidingen en trainingen. Hierbij richten we ons op scenario’s die gelden voor uw organisatie. Dat wat u kunt verwachten in de praktijk, van maatgevend tot worstcasescenario, samen bereiden we ons erop voor.

Elke brandweer of crisisfunctionaris zal om zijn taak tijdens een incident naar behoren uit te voeren getraind moeten zijn. Echter kan deze dit niet altijd behaald worden met standaard oefenscenario’s. Training onder realistische omstandigheden waarbij wordt ingespeeld op de human factor is essentieel om onder druk te presteren.

Hierbij denken we met u mee om een trainingsprogramma te ontwikkelen waarbij uw mensen voorbereid worden voor hun taak. De training kunt u laten uitvoeren door eigen instructeurs of een derde partij. Indien gewenst kunnen wij deze training ook voor u verzorgen. Van crisisteam tot incidentlocatie.

Toetsing / waarneming

Wilt u een toetsing of waarneming? Een nulmeting? Tussentijdsetoets? Of eindbeoordeling? Uiteraard werken wij hier graag aan mee! Conform uw eigen standaarden of standaarden van derden, uw toetsing is bij ons in goede handen. Een rapportage met waarnemingen behoord tot de mogelijkheden. Ook gericht feedback en reflectie is hierbij een mogelijkheid